Δεύτερος κύκλος επιδότησης τόκων δανείων επιχειρήσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 757/25-2-2021  , η απόφαση 24101 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , για τον 2ο κύκλο επιδότησης τόκων δανείων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία covid-19 .

Η επιδότηση είναι 100% και αφορά τους τόκους της περιόδου από 1-1-2021 έως 31-3-2021 .

Οι  βασικές προϋποθέσεις   επιδότησης των τόκων είναι :

Α) να υπάρχει μείωση του τζίρου του 2020, τουλάχιστον 20% έναντι του τζίρου της χρήσεως 2019 .

Β) Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30-9-2020  ( δηλαδή να μην  υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης  ) ή  έγιναν ενήμερα  στην συνέχεια  πριν την υποβολή της Αίτησης .

Για την λήψη της έγκρισης απαιτείται να υποβληθεί  ηλεκτρονική Αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων ( ΠΣΚΕ )

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων είναι από 1/3/2021 έως 7-5-2021

Για να δείτε το σχετικό ΦΕΚ  πατήστε εδώ .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.