Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Πάτρα
Συμβουλοι επιχειρήσεων Πάτρα
Γνώση , εμπειρία
Μεθοδικά βήματα
Αξιόπιστες υπηρεσίες

Ανακτήστε τον έλεγχο,
τη δημιουργικότητα και
την ηρεμία που θα σας
επιτρέψει νέες κινήσεις,
και ένα καλύτερο αύριο.

Ανακτήστε τον έλεγχο, τη δημιουργικότητα και την ηρεμία
που θα σας επιτρέψει νέες κινήσεις, και ένα καλύτερο αύριο.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι είμαστε

Στην Minimax Consulting  στηρίζουμε την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η Minimax Consulting :

  • Έχει καθιερώσει ένα σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας , σύμφωνα με Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2015

         Δείτε το πιστοποιητικό εδώ

  • Είναι μέλος του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 65 Ν. 4738/2020 ( Απόφαση με Αριθμ. Πρωτ. 100805/7-7-2021).

         Διαβάστε περισσότερα

  • Έχει αδειοδοτηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας για την παροχή Λογιστικών – Φοροτεχνικών Υπηρεσιών. Αριθμός Βεβαίωσης 3041/27-4-2018.

Ενημέρωση

Νέα

Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 ( Γ΄ Κύκλος ) Τροποποιήθηκαν από τα μέσα Οκτωβρίου 2021 οι όροι της χρηματοδότησης ως εξής : α)

Νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες – Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης Πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα , χρηματοδοτικές δυνατότητες από ευρωπαϊκούς πόρους, θα έχει η χώρα

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 330 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Νέα  Δράση ΕΣΠΑ αναμένεται να προκηρυχθεί

Η επιτυχία έρχεται ως αποτέλεσμα μεθοδικών σίγουρων και οργανωμένων βημάτων. Ακολουθούμε τις καλύτερες μεθόδους και τις βασίζουμε σε βαθιά γνώση και εμπειρία.

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της Minimax Consulting προσφέρουν υπηρεσίες  υπεύθυνα ,  έχοντας βαθιά γνώση του τραπεζικού συστήματος, των αναπτυξιακών προγραμμάτων  επενδύσεων και του  θεσμικού  πλαισίου  των χρηματοδοτήσεων /  επενδύσεων  που είναι και τα βασικά πεδία αναφοράς των δραστηριοτήτων της εταιρείας..

Οι Υπηρεσίες μας

Τα βήματα προς την επιτυχία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ

Διάγνωση , ανάλυση και προσδιορισμός των χρηματοοικονομικών αναγκών ή των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων / ρυθμίσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ

Παρουσίαση του φακέλου και διαπραγμάτευση με τις χρηματοδότριες τράπεζες.​

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ

Αξιολόγηση τυχόν διαφοροποιήσεων που θα προκύψουν.​

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ

Προετοιμασία ενός πλήρους φακέλου με την απαραίτητη τεκμηρίωση ανά περίπτωση (business plan , μελέτες κτλ )​

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ

Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.​

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΟΣ

Υλοποίηση συμφωνίας

Αναπτυξιακά Προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να έχετε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα αναπτυξιακά προγράμματα που τρέχουν  και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σας.

Μπορούμε να εντάξουμε τον  επιχειρηματικό σχεδιασμό σας στο πιο κατάλληλο πρόγραμμα .

ΕΣΠΑ 2014 -2020

Σας επιδεικνύουμε το κατάλληλο πρόγραμμα και πως μπορείτε να το αξιοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Είναι το κύριο εργαλείο για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής και την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο τη εξεύρεση νέων κεφαλαίων για την ανάπτυξη της επιχείρησης και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους

Αναπτυξιακός Νόμος

Αξιοποιούμε για σας  όλα τα κίνητρα  του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Εξειδικευμένα στελέχη, μπορούν να σας προσφέρουν λύσεις, προτάσεις και συμβουλές. Είναι απλό και γρήγορο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορούμε να επεξεργαστούμε το κάθε ζήτημα και να έχετε από εμάς, εχέμυθες, έγκυρες και άμεσα ωφέλιμες απαντήσεις. 

Σύμβουλοι επιχειρήσεων επικοινωνίας