Ρύθμιση κόκκινων δανείων επιχειρήσεων

Σε μια δύσκολη συγκυρία για το επιχειρηματικό περιβάλλον, συχνά η πραγματικότητα γίνεται σκληρή και αδυσώπητη

Εμείς γνωρίζουμε, ότι το οικονομικό βάρος μπορεί να ελαφρύνει και να αρθούν τα δεσμά, που εμποδίζουν την επανεκκίνηση της δραστηριότητας, και γίνονται τροχοπέδη στην ανάπτυξή της.

Κατέχουμε πλήρως το πλαίσιο που έχει θεσμοθετηθεί, για ρυθμίσεις και το αξιοποιούμε αποφασιστικά προς όφελός σας.
 

Συγκεκριμένα :

α) Παρέχουμε πλήρη ενημέρωση και στήριξη στην διαπραγμάτευση με τις τράπεζες σύμφωνα με τις οδηγίες και τα χρονοδιαγράμματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας για τον χειρισμό των κόκκινων δανείων . Είναι σημαντικό οι δανειολήπτες να ενεργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας διότι έτσι προστατεύονται καλύτερα τα δικαιώματα τους και μπορούν να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις εναντίον τους ( κατασχέσεις – πλειστηριασμούς )
 

β) Συντάσσουμε το Επιχειρηματικό Σχέδιο ή το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της επιχείρησης που απαιτείται και με βάση αυτό προτείνουμε μια συγκεκριμένη λύση ρύθμισης, από τις μορφές που είναι συμβατές με τον Κώδικα Δεοντολογίας . Η λύση αυτή θα στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να εξυγιάνει τις δανειακές της υποχρεώσεις και να αποκτήσει την ρευστότητα που χρειάζεται για να ανακάμψει την πορεία της.

γ) Αναλαμβάνουμε την διαπραγμάτευση με τις τράπεζες για την επίτευξη συμφωνίας στην προτεινόμενη λύση ρύθμισης.

δ) Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή μια λύση ρύθμισης λόγω οικονομικών δεδομένων, προτείνουμε μια λύση οριστικήςδιευθέτησης του χρέους σύμφωνα με τις εναλλακτικές προτάσεις που υπάρχουν και γίνονται αποδεκτές από τα πιστωτικά ιδρύματα.

ε) Επίσης μετά τη ψήφιση του Νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης των οφειλών, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλη τη διαδικασία μέχρι την οριστική συμφωνία : 

•Έλεγχος υπαγωγής με βάση τις προϋποθέσεις του Νόμου .

•Προετοιμασία και υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων.

•Εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας.

Γιατί να επιλέξετε την Minimax Consulting ;

Τα στελέχη της εταιρείας μας, έχοντας μακροχρόνια εμπειρία στον χειρισμό των δανείων και των εναλλακτικών δυνατοτήτων ρύθμισης αυτών, αποτελούν εγγύηση, ότι θα αξιοποιήσουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις υφιστάμενες δυνατότητες για την εξεύρεση και την υλοποίηση της άριστης λύσης, που θα δίνει ζωή και προοπτική στην επιχείρηση ή θα δίνει μια οριστική λύση στο πρόβλημα του υπερδανεισμού με τις λιγότερες δυνατές απώλειες για τον δανειολήπτη.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ρύθμιση κόκκινων δανείων επιχειρήσεων επικοινωνήστε μαζί μας.