Επενδυτικά Σχέδια σε τουριστικές επιχειρήσεις

Επενδύστε  στον τουρισμό :

Ο τουρισμός αποτελεί αδιαμφισβήτητα τη  βαριά βιομηχανία της Ελλάδος με συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας 21,6 δις € ήτοι το 11,7 % αυτού . Τα τελευταία έτη σημειώνεται μια σημαντική αύξηση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία του τουριστικού κλάδου ( αφίξεις , διανυκτερεύσεις, ταξιδιωτικές εισπράξεις). Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους πλέον περιζήτητους προορισμούς παγκοσμίως . Η ισχυρή άνοδος του ελληνικού τουρισμού αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια . 

Δεδομένων τούτων, η χάραξη επενδυτικής πολιτικής στον τουριστικό τομέα καθίσταται αναγκαία και σημαντική. Προς αυτήν την κατεύθυνση , ένα από  τα σημαντικότερα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16. Ειδικότερα :

Ο Αναπτυξιακός Νόμος επιδοτεί με ποσοστό έως 55% τις κάτωθι μορφές επενδύσεων: 

  • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
  • Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας (έκδοση σήματος λειτουργίας) ή από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόφαση ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας.
  • Επέκταση και εκσυγχρονισμός  ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
  • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός  ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
  • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο(2) αστέρων,
  • Εγκαταστάσεις  Ειδικής Τουριστικής Υποδομής [συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού [μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa)], κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 4276/2014 (Α’ 155).
  • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, εφόσον οι δικαιούχοι είναι συνεταιρισμοί ή Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ.Επ.).

Οι Σύμβουλοι της Minimax Consulting με την εμπειρία τους πάνω σε αυτό το αντικείμενο μπορούν να αναλάβουν με επιτυχία την σύνταξη των επενδυτικών σας σχεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την σύνταξη των επενδυτικών σχεδίων για τουριστικές επιχειρήσεις επικοινωνήστε μαζί μας
τουριστικές επιχειρήσεις
Φωτογραφία Έργου που έχουν αναλάβει οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Minimax Consulting