Επαναδιαπραγμάτευση τραπεζικού πλαισίου συνεργασίας.

Δεδομένου ότι οι χρηματοοικονομικές ανάγκες  της επιχείρησης  αλλάζουν  συνεχώς    και η   ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους  είναι  απαραίτητη προϋπόθεση  για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, η συνεχής  αξιολόγηση και  αριστοποίηση  των όρων συνεργασίας με τις τράπεζες   είναι κρίσιμο στοιχείο  βιωσιμότητας .

Επαναδιαπραγμάτευση πλαισίου συνεργασίας

Η λύση που προτείνουμε:

Μελέτη και αξιολόγηση του υφισταμένου πλαισίου συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα  με σκοπό  να  διατυπωθούν προτάσεις  βελτίωσης  τόσο  των  όρων  χρηματοδότησης , όσο και του ύψους των χρηματοοικονομικών  και των λοιπών τραπεζικών  εξόδων.

Οι προτάσεις  αυτές τίθενται σε διαπραγμάτευση με τις  συνεργαζόμενες τράπεζες , προκειμένου να υπάρξει  συμφωνία σε  ένα νέο βελτιωμένο πλαίσιο συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση τραπεζικού πλαισίου συνεργασίας επικοινωνήστε μαζί μας