Μελέτες xρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης

  • Η ύπαρξη στρατηγικής είναι απαραίτητη προυπόθεση για την επιτυχή αναδιοργάνωση του τραπεζικού δανεισμού.
  • Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι κρίσιμο εργαλείο στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης /ρύθμισης του δανεισμού.
μελέτες χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης

Δράση:

Ρυθμίστε τις δανειακές σας υποχρεώσεις.

Στόχος:

Αποδέσμευση κεφαλαίων κίνησης από το φόρτο της εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων. Διοχέτευσή τους στην παραγωγική διαδικασία.

Το πρόβλημα μέσα στη σημερινή πραγματικότητα:

Η οικονομική πίεση, ο ανταγωνισμός, η δυσκολία χρηματοδοτήσεων, η μείωση της κατανάλωσης, έχουν επηρεάσει και έχουν θέσει σε δοκιμασία όλες τις επιχειρήσεις. Περισσότερο από ποτέ, είναι απαραίτητη η βελτιστοποίηση της διάθεσης των οικονομικών πόρων και η τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων με τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ τρόπο.

Με μια σειρά μελετημένων κινήσεων επιτυγχάνουμε:

  •  Να αυξηθεί η ρευστότητα της εταιρείας με την μείωση των απαιτούμενων καταβολών για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων.
  •  Να απελευθερωθούν πόροι για την ανάπτυξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας .
  •  Να ανταποκριθεί η επιχείρηση στις δανειακές της υποχρεώσεις

Γιατί να επιλέξετε την Minimax Consulting

Τα στελέχη μας, με τη μακρόχρονη εμπειρία τους, στέκονται δίπλα στην επιχείρηση. Μελετούν τις ταμειακές ροές της. Αναλύουν την υπάρχουσα κερδοφορία. Αξιολογούν το υφιστάμενο πρόγραμμα οικονομικής συνεργασίας με το τραπεζικό σύστημα. Μέσα από αυτές τις ενέργειες, αλλά και άλλες που μπορεί να κριθούν απαραίτητες, συντάσσουν το ολοκληρωμένο σχέδιο ρύθμισης και ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ  με τις τράπεζες για μια νέα αναδιαρθρωμένη συνεργασία, με όρους εξαιρετικά καλύτερους και πιο συμφέροντες.

Οι σύμβουλοι της Minimax Consulting κατέχουν πλήρως το θεσμικό πλαίσιο και τα εργαλεία που οδηγούν σε μια επιτυχή κατάληξη, και κυρίως σε ένα αποτέλεσμα με άμεσα χρηματοοικονομικά οφέλη στο ταμείο σας.