| Ενημέρωση - Νέα

Πρόσφατα άρθα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗ

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 330 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 330 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Νέα  Δράση ΕΣΠΑ αναμένεται να προκηρυχθεί   εντός των επόμενων ημερών με στόχο   την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης για  την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.Ποιους αφορά:Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ) και αφορά ...
Διαβάστε περισσότερα
Οικονομική βοήθεια Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης από τον ΟΑΕΔ .

Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης από τον ΟΑΕΔ.

Οικονομική βοήθεια : Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης από τον ΟΑΕΔ . Ανεργία , χαμηλοί μισθοί , εκμετάλλευση, αναξιοκρατία αποτελούν το αρνητικό πλαίσιο στο οποίο οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τον επαγγελματικό δρόμο τους . Νοιώθουν παραμελημένοι και αδικημένοι από ένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα που δεν τους δίνει θετικές προοπτικές και δυνατότητες για το μέλλον τους .Πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό αναζητώντας ...
Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερος κύκλος επιδότησης τόκων δανείων επιχειρήσεων

Δεύτερος κύκλος επιδότησης τόκων δανείων επιχειρήσεων Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 757/25-2-2021  , η απόφαση 24101 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων , για τον 2ο κύκλο επιδότησης τόκων δανείων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία covid-19 .Η επιδότηση είναι 100% και αφορά τους τόκους της περιόδου από 1-1-2021 έως 31-3-2021 .Οι  βασικές προϋποθέσεις   επιδότησης των τόκων είναι :Α) να υπάρχει μείωση του τζίρου του 2020, τουλάχιστον 20% έναντι ...
Διαβάστε περισσότερα

«E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση e-shop »

«E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» Σκοπός: Το πρόγραμμα στοχεύει στην επιχορήγηση επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) . Δικαιούχοι: ΜμΕ επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου , διατηρούν φυσικό κατάστημα ...
Διαβάστε περισσότερα
Αναπτυξιακός Νόμος νέες προκηρύξεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2019 . Νέες προκηρύξεις

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2019 . Νέες προκηρύξεις Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ δύο νέες προκηρύξεις του αναπτυξιακού Νόμου . Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 5400/8-12-20 δημοσιεύτηκε η 6η Προκήρυξη στο καθεστώς « Γενική Επιχειρηματικότητα » , προϋπολογισμού € 170 εκατ. και στο ΦΕΚ 5398/8-12-20 , η 4η Προκήρυξη στο καθεστώς « Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων », προϋπολογισμού € 205 εκατ. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης ορίζεται σε ...
Διαβάστε περισσότερα
Μεταποίηση Δυτική Ελλάδα

Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα

Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα - Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ Το νέο πρόγραμμα επενδύσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Προγράμματος « Δυτική Ελλάδα 2014-2020 » , έχει ως σκοπό τη στήριξη σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνοντας σημαντικά κίνητρα . Η εν λόγω Δράση ΕΣΠΑ απευθύνεται σε υφιστάμενες και υπό σύσταση μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με επιλέξιμους ...
Διαβάστε περισσότερα
πρόγραμμα γέφυρα covid 19 photo

Πρόγραμμα Γέφυρα

Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» Το πρόγραμμα αυτό παρέχει επιδότηση δόσεων δανείων με εξασφάλιση την κύρια κατοικία . Η κρατική ενίσχυση παρέχεται στα στεγαστικά , καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια , τα οποία έχουν προσημείωση την κύρια κατοικία . Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 90% της δόσης του δανείου με μέγιστο ποσό τα € 600 ανά δάνειο και παρέχεται για χρονική περίοδο εννέα ( 9 ) μηνών .Οι ...
Διαβάστε περισσότερα
Επιδότηση τόκων δανείων

Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( 1291 Β΄/10-4-2020 ) η πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων δανείων ΜΜΕ που πλήττονται από την πανδημία του COVID-19. Οι κύριες προϋποθέσεις της επιδότησης είναι : α) Οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στις 19-3-20 στους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα V της προκήρυξης . β) Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31-12-20 , τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό ...
Διαβάστε περισσότερα
covid 19

Μέτρα στήριξης των δανειοληπτών λόγω Covid-19

Μέτρα στήριξης των δανειοληπτών λόγω Covid-19 Όλες οι τράπεζες εξειδικεύουν τα μέτρα στήριξης που λαμβάνουν προκειμένου να διευκολύνουν όσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID -19 . Τα ευνοϊκά μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία ( προσωρινή αναστολή εργασίας , αποζημίωση , αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων , αναστολή πληρωμής επιταγών 75 ημέρες ) , αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν επιλέξιμους ...
Διαβάστε περισσότερα
Loading...