Νέες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κινήσεως και εγγυητικών επιστολών

Η αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης αποτελεί την πιο άμεση και φθηνή πηγή ρευστότητας.

Ακόμα και τώρα σε μια εποχή που η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα είναι πολύ περιορισμένη, υπάρχουν δυνατότητες  και προγράμματα χρηματοδότησης που μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας  στην ανάπτυξή της , αρκεί να υπάρχει  τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και να αξιοποιηθούν όλες οι υφιστάμενες  δυνατότητες  και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία .

Χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων

Η λύση που προτείνουμε:

Προσδιορισμός της πιστωτικής ανάγκης   και έρευνα – αξιολόγηση  μεταξύ των εναλλακτικών δυνατοτήτων χρηματοδότησης  , προκειμένου να επιλεγεί η άριστη λύση  . Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν  τα κλασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία όπως  τα κεφάλαια κίνησης  , το factoring  , αλλά και τα νέα  προγράμματα  χρηματοδότησης  από τους αναπτυξιακούς φορείς όπως  δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του ΕΤΕΑΝ , του stock finance  κ.α .

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες χρηματοδοτήσεις κεφαλαίων κίνησεως και εγγυητικών επιστολών επικοινωνήστε μαζί μας