Αναπτυξιακά προγράμματα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να έχετε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα αναπτυξιακά προγράμματα που τρέχουν  και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σας.

Τα στελέχη της Minimax Consulting   έχουν την εξειδίκευση και την εμπειρία να εντάξουν τον  επιχειρηματικό σχεδιασμό σας στο πιο κατάλληλο πρόγραμμα .

ΕΣΠΑ 2014- 2020
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
Αναπτυξιακός Νόμος
Αναπτυξιακός Νόμος
αγροτικής ανάπτυξης
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 Η δική μας δουλεία είναι  να  :

  • Απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
  • Σας προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για τις δικές σας ανάγκες.
  • Προχωρήσουμε   στην προ αξιολόγηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου.
  • Προετοιμάσουμε τον φάκελλο της επένδυσης με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες .
  • Να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση .
  • Να στηρίξουμε την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωση της και την είσπραξη της επιχορήγησης 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας