Ενημερωτικά Άρθρα

Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Επιδότηση τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ( 1291 Β΄/10-4-2020 ) η πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων δανείων ΜΜΕ που πλήττονται από την  πανδημία του  COVID-19. Οι κύριες προϋποθέσεις της επιδότησης είναι : α) Οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στις 19-3-20 στους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναφέρονται στο Παράρτημα V της προκήρυξης . β) Να δεσμευτούν

Πολιτική Απορρήτου για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική Απορρήτου για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η εταιρεία «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε»  διακριτικό τίτλο “Minimax Consulting”  με ΑΦΜ 800629209 ΔΟΥ : Γ’ ΠΑΤΡΩΝ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 132946916000 που εδρεύει στην Πάτρα ( Πατρέως 84)εφεξής καλούμενη ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  , στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  ΕΕ 2016/679

GDPR – O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679)

GDPR – O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) Σε ισχύ τίθεται από την Παρασκευή 25/5 ο νέος  Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( GDPR ) για όλα τα κράτη-μέλη.  Σκοπός του κανονισμού είναι η περαιτέρω θωράκιση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και η αύξηση  του αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ