Οικονομική βοήθεια : Επιχορήγηση για τη δημιουργία νέας επιχείρησης από τον ΟΑΕΔ .

Ανεργία , χαμηλοί μισθοί , εκμετάλλευση, αναξιοκρατία αποτελούν το αρνητικό πλαίσιο στο οποίο οι νέοι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τον επαγγελματικό δρόμο τους . Νοιώθουν παραμελημένοι και αδικημένοι από ένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα που δεν τους δίνει θετικές προοπτικές και δυνατότητες για το μέλλον τους .
Πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη τύχη και πολλοί άλλοι προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια επαγγελματική προοπτική κυρίως μέσω ατομικών πρωτοβουλιών αυτοαπασχόλησης .
Το « Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες » που ανακοίνωσε πρόσφατα ο ΟΑΕΔ , μπορεί να αποτελέσει μια πολύτιμη βοήθεια στους νέους που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική προσπάθεια .

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ανωτέρω προγράμματος είναι τα εξής :

1. Απευθύνεται σε νέους 18-29 ετών που είναι άνεργοι (με έμφαση τις γυναίκες που θα είναι το 60% των δικαιούχων ) .
2. Οι δικαιούχοι θα επιδοτηθούν με το ποσό € 14.800 ( που θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις μέσα σε 12 μήνες ), εφόσον ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση .
3. Όλοι οι κλάδοι δραστηριότητας είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα , εκτός μερικών περιπτώσεων που αναφέρονται στην προκήρυξη. Δηλαδή ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει ελεύθερα το αντικείμενο δραστηριότητας στο οποίο θέλει να ασχοληθεί .
4. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν Αίτηση με το Επιχειρηματικό Σχέδιο τους, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων .
5. Η κάθε Αίτηση αξιολογείται με βάση 4 ομάδες κριτηρίων α) Πληρότητα και σαφήνεια της πράξης β) Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου γ) Σκοπιμότητα πράξης δ) Ωριμότητα πράξης . Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να αξιολογηθεί θετικά μια Αίτηση .
6. Η περίοδος υποβολών των Αιτήσεων ορίζεται από 10 Μαΐου 2021 έως 10 Ιουνίου 2021 .

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο ΦΕΚ 1729/Β/27-4-2021 ή απευθυνθείτε στην Minimax Consulting στο τηλέφωνο 2614010640 .