ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 330 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ, ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Νέα  Δράση ΕΣΠΑ αναμένεται να προκηρυχθεί   εντός των επόμενων ημερών με στόχο   την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης για  την αγορά πρώτων υλών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Ποιους αφορά:

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2021-2027» (ΕΠΑνΕΚ) και αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης.

Περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 7% επί του τζίρου του κύριου ΚΑΔ  ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 στο χώρο της εστίασης.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 100.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Βασικά κριτήρια ένταξης στη Δράση

Τα κριτήρια ένταξης στη δράση είναι:

  • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
  • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
  • Συσταθείσες εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
  • Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
  • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Πότε γίνονται οι υποβολές των αιτήσεων

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα καθοριστεί μετά την έγκριση της Δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021 προκειμένου να μπορέσουν να ενταθούν και οι εποχιακές επιχειρήσεις.

   Η αξιολόγηση θα είναι άμεση και η εκταμίευση της επιχορήγησης θα γίνεται αμέσως μετά την ένταξη και την έγκριση της αίτησης, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλώσουν την επιχορήγηση μέχρι 31/12/2021. Ο έλεγχος θα γίνει με βάση τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και τα δηλωθέντα έξοδα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος  καθώς και προαξιολόγηση της επιχείρησης σας με βάση τα κριτήρια ένταξης, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2614 010640 ή στείλε μας email στo info@minimax.com.gr

Η εταιρεία μας Minimax Consulting διαθέτει πολυετή  εμπειρία και την  απαραίτητη τεχνογνωσία για τη τεκμηριωμένη σύνταξη της αίτησης χρηματοδότησης της επιχείρησης σας στην Δράση ,καθώς και  την ηλεκτρονική υποβολή της.

Είμαστε δίπλα σας για να στηρίξουμε τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας .

Δείτε την προκήρυξη εδώ