Ενίσχυση των “ πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία και παροχή ενός ευέλικτου εργαλείου στήριξης για τις ΜμΕ (με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις), προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό [...]

29/08/2019|Επιχειρηματικά νέα|

«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της προβολής των επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας και των προϊόντων/ υπηρεσιών τους στις διεθνείς αγορές.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι ομάδες: 1. Δημιουργική [...]

«Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019»

Προκηρύχθηκε νέα δράση  ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Δυτική Ελλάδα 2014-2020»  με τίτλο «Εξωστρέφεια-Διεθνοποίηση των ΜμΕ της Δυτικής Ελλάδας – έτους 2019». ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση στοχεύει την ενίχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης των εταιρικών τους δομών για την διεθνοποίηση των δραστηριότητων τους σε κλάδους όπως της μεταποίησης , [...]

03/04/2019|Επιχειρηματικά νέα|

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ &ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στόχος Δράσης Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων , προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία Τροφίμων Ενέργεια Εφοδιαστική Αλυσίδα Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες [...]

24/12/2018|Επιχειρηματικά νέα|

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ- ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στόχος Δράσης Η Δράση αφορά στην  ενίσχυση των υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους  τομείς : Λιανεμπόριο Παροχή υπηρεσιών εστίασης Παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης Παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας Προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, [...]

24/12/2018|Επιχειρηματικά νέα|

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών

Πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών με αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας  που γίνεται ψηφιοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ . Η διαδικασία είναι συναινετική για πιστωτές και οφειλέτες με στόχο να οδηγήσει σε μακροχρόνιες λύσεις ρύθμισης των χρεών με διαγραφή μέρους των οφειλών και στη διάσωση  των βιώσιμων επιχειρήσεων . Τα [...]

18/12/2018|Επιχειρηματικά νέα|

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Επιτέλους ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προβλέπει την ενίσχυση των επιχειρήσεων στους κλάδους εμπορίου , εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Αναμένεται η προκήρυξη τον Δεκέμβριο 2018 . Ύψος επένδυσης από € 10.000 – 150.000  Επιδότηση : 50% Επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Πηγή : Τράπεζα της  Ελλάδος  ΜΕΑ :  Μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα  ( NPEs) . Δάνεια με καθυστέρηση πάνω των 90 ημερών και δάνεια αβέβαιης είσπραξης  χωρίς ρευστοποίηση εξασφάλισης , ανεξαρτήτως ημερών καθυστέρησης   Το συνολικό ύψος των ΜΕΑ που τον Ιούνιο 2017 ήταν 101,8 δις € , μειώθηκε στα 92,4 δις [...]

12/08/2018|Επιχειρηματικά νέα|

Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας .

Ένα νέο πρόγραμμα ενίσχυσης των επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας προκηρύχθηκε στις 23-5-2018 . Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες ΜΜΕ που έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας . • Αγροδιατροφή /Βιομηχανία Τροφίμων  • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες • Μεταποίηση • Εφοδιαστική Αλυσίδα • Ενεργειακές Τεχνολογίες και εφαρμογές • Τεχνολογίες [...]

25/05/2018|Επιχειρηματικά νέα|

Πως μπορώ να βρω την καλύτερη χρηματοδότηση για την επιχείρησή μου ;

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία τρόπων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων . Οι τράπεζες παραμένουν οι κύριοι πάροχοι κεφαλαίων για τις ΜΜΕ , αλλά σημαντικό πλέον ρόλο παίζουν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ενίσχυσης  των επιχειρήσεων , τα οποία παρέχουν : επιχορηγήσεις , επιδοτήσεις επιτοκίου και εγγυήσεις για τη λήψη δανείων . Οι επιχειρήσεις ( υπό σύσταση , νέες [...]

29/04/2018|Επιχειρηματικά νέα|