Πολιτική Απορρήτου για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε»  διακριτικό τίτλο “Minimax Consulting”  με ΑΦΜ 800629209 ΔΟΥ : Γ’ ΠΑΤΡΩΝ και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 132946916000 που εδρεύει στην Πάτρα ( Πατρέως 84)εφεξής καλούμενη ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  , στα πλαίσια συμμόρφωσης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων  ΕΕ 2016/679 με ισχύ από 25/5/2018,παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση σχετικά [...]

15/06/2018|Ενημερωτικά Άρθρα|

GDPR – O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679)

Σε ισχύ τίθεται από την Παρασκευή 25/5 ο νέος  Κανονισμός περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα κράτη-μέλη.  Σκοπός του κανονισμού είναι η περαιτέρω θωράκιση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και η αύξηση  του αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ εταιρειών και πολιτών. Ο νέος αυτός ο  κανονισμός καταργεί την μέχρι τώρα ισχύουσα Οδηγία [...]

24/05/2018|Ενημερωτικά Άρθρα|