Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο 2014-2020 και καλύπτει πλήθος παρεμβάσεων σε όλη την οικονομία και κυρίως στους κλάδους :

 • Αγρο-διατροφή
 • Υγεία – φάρμακα
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μεταφορές
 • Υλικά – κατασκευές
 • Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα προγράμματα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ιδιώτες και αφορούν ίδρυση νέας επιχείρησης , εκσυχρονισμό και επέκταση υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας , επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και  καινοτομίας  , πρόσληψης νέου προσωπικού κτλ .

Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα , αλλά και τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη  μια χρηματοδοτική στήριξη για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις εκσυχρονισμού και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους .

  Επικοινωνήστε μαζί μας για να έχετε μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα προγράμματα που τρέχουν  και τις δυνατότητες που προσφέρουν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων σας.

Μπορούμε να εντάξουμε το πιο κατάλληλο πρόγραμμα ΕΣΠΑ  τον  επιχειρηματικό σχεδιασμό σας .

 

 

Η δική μας δουλειά είναι  να  :

 • Απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.
 • Σας προτείνουμε το κατάλληλο πρόγραμμα για τις δικές σας ανάγκες.
 • Προχωρήσουμε   στην προ αξιολόγηση του επιχειρηματικού σας σχεδίου.
 • Προετοιμάσουμε τον φάκελλο της επένδυσης με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες .
 • Να σας εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση .
 • Να στηρίξουμε την υλοποίηση της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωση της και την είσπραξη της επιχορήγησης .

| Νέα σχετικά με τα προγράμματα  ΕΣΠΑ

20/05/2019

Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας

20/05/2019|

Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της της Περιφέρειας  Δυτικής  «Επιχειρηματική Εκκίνηση, Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ

Η  Δράση έχει […]

Μοιραστείτε το:
04/04/2019

«Ενίσχυση των δημιουργικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας»

04/04/2019|Tags: |

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
« Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της δημιουργικής διάστασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας ευκαιρίας, της […]

Μοιραστείτε το:
15/03/2019

Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα

15/03/2019|Tags: |

Ανακοινώθηκε  η προδημοσίευση στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα.

Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και στοχεύει στη δημιουργία και παροχή […]

Μοιραστείτε το:
18/11/2018

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ : ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

18/11/2018|

Επιτέλους ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα που προβλέπει την ενίσχυση των επιχειρήσεων στους κλάδους εμπορίου , εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Αναμένεται η προκήρυξη τον Δεκέμβριο 2018 .
Ύψος επένδυσης από € 10.000 – 150.000 
Επιδότηση : 50%


Επικοινωνήστε μαζί […]

Μοιραστείτε το: