Πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης των οφειλών με αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής και επιλεξιμότητας  που γίνεται ψηφιοποιημένα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΕΓΔΙΧ .

Η διαδικασία είναι συναινετική για πιστωτές και οφειλέτες με στόχο να οδηγήσει σε μακροχρόνιες λύσεις ρύθμισης των χρεών με διαγραφή μέρους των οφειλών και στη διάσωση  των βιώσιμων επιχειρήσεων .

Τα τρία βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης είναι η επιλεξιμότητα του οφειλέτη , η ικανότητα αποπληρωμής του και η αξία ρευστοποίησης της ακίνητης περιουσίας  οφειλέτη και των τυχόν συνοφειλετών .

 • Όλες τις επιχειρήσεις ( ατομικές , μικρές, μεσαίες και μεγάλες )
 • Ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους και αγρότες .
 • Τραπεζών
 • Δημοσίου
 • ΕΦΚΑ
 • Προμηθευτών
 • Για βιβλία Β΄ κατηγορίας να υπάρχει θετικό αποτέλεσμα προ φόρων , τόκων και αποσβέσεων ( ebitda)  σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις .
 • Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας  η ανωτέρω προϋπόθεση ή να έχει θετική καθαρή θέση ( equity ) σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις .
 • Οφειλές προς το Δημόσιο να είναι βεβαιωμένες μέχρι την 31-12-2017 .
 • Οφειλές προς ΕΦΚΑ να έχουν γεννηθεί έως 31-12-2017 .
 • Οφειλές προς Τράπεζες με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών την 31-12-2017 .

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Κοινωνικής ασφάλισης  ( όχι προς τις τράπεζες ) σε 120 δόσεις και διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων και του 95% των προστίμων . Για την υπαγωγή των ελεύθερων επαγγελματιών πρέπει να καλύπτονται τα κριτήρια βιωσιμότητας και περιουσίας .

Οι αγρότες – φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική , κτηνοτροφική ή αλιευτική δραστηριότητα και πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής , μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές τους προς το Δημόσιο , Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και προς την PQH που είναι εκκαθαριστής της ΑΤΕ Bank .

 • Οριστική και μακροχρόνια ρύθμιση των οφειλών με απομείωση της ύψους αυτών .
 • Αναστολή των αναγκαστικών μέτρων.
 • Χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας .

Θέλετε να υποβάλετε Αίτηση στον Εξωδικαστικό  μηχανισμό ρύθμισης οφειλών; Πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το: